نوار شیشه بین کابینت

نوار شیشه بین کابینت

این نوار شیشه ها 2سانتی و5سانتی در بین کابینت به کار شده بندشی این کاشی ها با پودر بند کشی ویترا انجام شده است ...

سرامیک ورساجی شده

سرامیک ورساجی شده

تک گل ورساجی شده بسیار زیبا این تک گل در اول ورودی به کار شده ...

کاشی بین کابینت

کاشی بین کابینت

کاشی بین کابینت خارجی بسیار زیبا که در بین کابینت بکار شده است لازم به ذکر میباشد این کاشی ها در ایران موجود نمیباشد ...

ترکیبی  از سنگ وکاشی

ترکیبی از سنگ وکاشی

نصب کاشی وسنگ در اشپزخانه به این فضا زیبایی خاصی بخشیده ...

کاشی خارجی

کاشی خارجی

نصب کاشی در فضای اشپزخانه با طراحی بسیار زیبا ...

سرامیک ورساجی

سرامیک ورساجی

این سرامیک 60در60 ورساجی شده در اول ورودی به هتل کار شده این سرامیک با دستگاه واتر جت طراحی شده است توسط جناب اقای عباسی زاده ...

نوار شیشه یک سانتی

نوار شیشه یک سانتی

نصب کاشی چینی در سرویس حمام همراه با نوار شیشه یک سانتی وتک گل ...

نصب کاشی بین کابینت

نصب کاشی بین کابینت

کاشی سنگ وشیشه 2در2 در بین کابینت ...

تک گل ورساجی شده

تک گل ورساجی شده

این تک گل ورساجی شده  با دستگاه واترجت طراحی شده توسط جناب اقای عباسی زاده ...

کاشی بین کابینت

کاشی بین کابینت 2سانتی 3 و5 و7 سانتی در بین کابینت به کار رفته است خواص و اثرات بیشتر ...

سپتامبر 27, 2013

کاشی اسپانیایی

نصب کاشی اسپانیایی در سرویس حمام وتوالت بیشتر ...

سپتامبر 07, 2013
بازگشت به بالا